RUT-avdrag

Husarbete och RUT-avdrag, hur funkar det?

Tvätt av kristallkronor och annan armatur räknas som husarbete och är därmed avdragsgill till 50%.

 

Från och med den 1 januari 2016 gäller nya regler för rot- och rutavdrag. Det beslutades av riksdagen i samband med beslutet om budgeten för 2016.

 

Rutavdrag medges fortfarande med 50 procent av arbetskostnaden.

Rutavdraget halveras till 25 000 kronor för personer som inte har fyllt 65 år.

Den som har fyllt 65 år vid årets ingång kan även i fortsättningen få som mest 50 000 kronor i rutavdrag.

Maxbeloppet för rot- och rutavdraget sammanlagt är totalt 50 000 kr per köpare och år.

 

Genom att registrera uppdragsgivarens personnummer och kostnad hos skatteverket görs sedan en utbetalning till Kristallklart Stockholm på resterande belopp.

 

Kunden får en bekräftelse på att företaget äskat denna kostnad och att detta kommer registreras på kundens deklaration.

 

Det är upp till uppdragsgivaren att kontrollera att det finns pengar kvar till förfogande (RUT och ROT går på samma pott). Detta görs enkelt med BankID på www.skatteverket.se

 

Om Skatteverket ej skulle godkänna avdraget kommer Kristallklart Stockholm fakturera resterande belopp.